Atlantconsult Marine AS er et nøytralt og frittstående skipsteknisk konsulentfirma. Etablert i 1977 under navnet Atlantconsult. Største kundegruppen er skipsredere og skipsverft 

Arbeidsområder
Skipsdesign
Prosjektering av nybygg og ombygginger
Byggeoppfølging
Utarbeidelse av klassetegninger og arbeidstegninger
Stabilitet- og tonnasjeberegninger

Fartøytyper
Fiskefartøy
Lasteskip
Tankskip
Brønnbåter
Spesialskip

Kontaktperson: Tore Kjørsvik / Svein Knudtzon Waagbø
Telefon: 909 14 106 / 922 32 750
E-post: tk@moremaritime.com / skw@moremaritime.com
www.moremaritime.com