COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling. 

Vi søker alltid etter smartere løsninger på samfunnets utfordringer. Vår tverrfaglige tilnærming til prosjekter skaper merverdi for våre oppdragsgivere – med bærekraftige og helhetlige løsninger som bringer samfunnet fremover.

COWI Norge består av 1100 medarbeidere innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging. Selskapet er størst i verden på brudesign, og ledende i Norden innen helsebygg, flyplasser, VA, metro, jernbane, veg og smarte og bærekraftige byer.

COWI kombinerer internasjonal tilstedeværelse med lokal kunnskap for å løse prosjekter overalt i verden. Hvert år er vi involvert i over 13000 prosjekter globalt og 5500 prosjekter i Norge.

Lokalt i Kristiansund har COWI lang erfaring innen byggeteknikk og har gode kunnskaper innen prosjektering av betong- og stålkonstruksjoner, statiske beregninger, kostnadskalkyler og beskrivelser for et mangfold av byggeprosjekter. Vi tilbyr også tjenester innen utarbeidelse av søknad til bygningsmyndighetene og kan inneha rollen som ansvarlig søker. I tillegg kan vi tilby elektroteknisk prosjektering, arkitekttjenester samt bygge- og prosjektledelse for ulike typer oppdrag.

Kontaktperson: Grete Aasprong
Telefon: 926 12 185
E-post: gabj@cowi.com
www.cowi.no