Elite Service Partner AS finner du i 29 byer i Norge, - og kanskje kjenner du en av de over 2700 ansatte der.
Det som i historien var et lite èn-mannsforetak, på Høvik ved grensen til Oslo, er blitt til en av de desidert største servicebedriftene i Norge.

Selskapet har sunn økonomi, moderne maskin- og bilpark samt eget moppe- og mattevaskeri.
Det hører med til historien at eieren i dag, Steinar Myklebust, er den samme som startet det hele i 1983, - og hovedkontoret er fortsatt på Høvik!

Det er fremdeles renhold som er kjernevirksomheten.
Men selskapet er i de senere årene også blitt en betydelig aktør innen områdene eiendomsservice, facility management, kantinetjenester og betonggulvsliping.
Selskapets forskjellige tjenester leveres til så vel offentlig virksomhet, som til privat næringsliv.

Kontaktperson: Gunn Tove Leren
Telefon: 924 31 530
E-post: gunn.tove.leren@elite.as
www.elite.as