Eureka Pumps AS er en pumpeleverandør med mer enn 100 års erfaring innen produksjon av pumper basert på egen pumpeteknologi.  Eureka Pumps AS dekker alle pumpeapplikasjoner innenfor olje & gass industrien. Hovedapplikasjonene er brannvanns-pumpepakker, sjøvannsløftepumper, laste- og lossepumper, oljeeksportpumper, prosesspumper, generelle pumper for prosess og produksjonsstøtte, produsertvanns-pumper og vanninjeksjons-pumper. i tillegg leverer Eureka Pumps AS komplette dieseldrevne generator- og nødgeneratorpakker.

Eureka Pumps AS hjelper kundene med å velge riktig utstyr for de ulike applikasjonene og tilbyr kostnadseffektive løsninger med høy kvalitet. Eureka Pumps AS tilbyr i tillegg avansert vedlikehold og service med originale reservedeler. Eureka Pumps AS tilbyr sine tjenester og kompetanse til olje & gass industrien, den lokale verftsindustrien, marinemarkedet, landbasert industri og til kommunal sektor.

Tjenester:

Kontaktperson: Ole Fredrik Randgaard
Telefon: 90 74 34 62
E-post: ofr@eureka.no
www.eureka.no