Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Som konsern har vi en ambisjon om å være bransjens beste aktør når det gjelder bærekraft. De siste årene har vi tatt en posisjon innen bærekraftig utvikling og fremtidens sirkulærøkonomi.

Konsernet tilbyr moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall, mottak, innsamling og behandling av stål, metaller, EE-avfall og kabler. Selskapet har et bredt spekter av tjenester innenfor industrirengjøring samt mottak, innsamling og behandling av farlig avfall fra industri, handel, næringsliv og offentlig virksomhet. En 24-timers beredskapstelefon kan bistå ved de fleste anledninger med utstyr og kvalifiserte operatører for skadebegrensende tiltak og opprydding.

Norsk Gjenvinning er også totalleverandør av renovasjonstjenester i det kommunale markedet.

Kontaktperson: Steinar Bjerkås Angvik
Telefon: 911 80 803
E-post: steinar.angvik@ngn.no
www.norskgjenvinning.no