Umoe Sterkoder – et selskap i Umoe-gruppen er lokalisert til Kristiansund og eier Industriområder i Melkvika og på Dale, til sammen ca 161 000 m².

Dale Industripark
Umoe Sterkoder og Heinsa Mekaniske AS tår bak Dale Industripark, et moderne industrianlegg anlegg som samlet er 100 000 m² sentralt i Kristiansund

Melkvika Industripark
Umoe Sterkoder vil etter snart 20 års fremleie til Aibel overta drift og utvikling av det 61000 m² store området. Det er igangsatt planarbeider for videreutvikling av industriparken til å bli et fremtidsrettet tilbud til moderne drift og leietakere. Melkvika vil spille en viktig rolle for byutvikling fremover.

Utleie og sammensetning av leietakere i industriparkene er basert på en filosofi om at selskapene skal være komplementære. Umoe Sterkoder tar dermed en aktiv rolle for at industriparkene skal være en arena for samhandling og vekst for våre leietakere.

Umoe Sterkoder har ansvaret for drift og utleie av Industriveien 18 i Kristiansund, som blant annet er leid av Kristiansund kommune og Høgskolesenteret i Kristiansund.

Kontaktperson: Tor Henrik Eide
Telefon: 71 58 82 00
E-post: tor.henrik.eide@sterkoder.no
www.sterkoder.no