Et miljø for samhandling, innovasjon og vekst for leietakerne.

Umoe Sterkoder AS utvikler og administrerer eiendommene Dale Industripark og Melkvika Næringspark, i form av utleie av eksisterende bygg og oppføring av nybygg til nye leietakere.

Området har mange aktører innen flere forskjellige næringer, og utgjør et unikt tjenestetilbud og en samlet enhet med høy og tverrfaglig spisskompetanse.

Beliggenhet

Kristiansund ligger i Møre og Romsdal fylke, helt ut mot havet. Derfor er byen valgt som senter for forsyning og logistikk til offshore-felt i Norskehavet. Både forsyning med skip, senter for installasjons- og vedlikeholdsfartøy samt personellbefordring med helikopter foregår fra byen.

Sentralt i Kristiansund ved sjøen ligger eiendommene til Umoe Sterkoder, med kort vei til flyplass, og et stort nettverk av bedrifter. Eiendommene ligger også nær byens sentrum.

Dale Industripark

Et moderne industrianlegg med god adkomst både fra sjø og land. Et stort og ryddig område med romslige uteområder mellom store haller som har god kapasitet.

På området er det et mangfold av leietakere som samlet fremstår som et kraftsenter for å utføre de vanskeligste oppgaver for ulike næringer.

Tjenestespekteret er innrett mot markedene olje og gass, marint og maritimt.

Klikk på kartet for mer informasjon.

FAKTA

22 virksomheter
207 ansatte
3 dypvannskaier
100 mål totalt area
17 000 m2 verksted, lager og kontorer
180 tonn løftekapasitet innendørs
60 tonn løftekapasitet på kaikran
32 meter løftehøyde innendørs

Kart tekniske data (pdf)

3D-tegning Dale Industripark (pdf)

Landstrøm (pdf)

26

Mottaksanlegg for sanering av biler

26

Varmt lager: 1000 m²

1

Fremtidig verksted med traverskraner og vaskeplass

2

Verksted og kontorer

3

Verksted og kontorer, i dag for pumpevedlikehold

4

Fremtidig verksted/lager: 2000 m²

33

Kontorbygg for flere bransjer

Kombinert verksted, lager og kontorer for marin sektor

Kombinert verksted, lager og kontorer for marin sektor

Store lagerområder ute

Store lagerområder ute

Kai 1 og kai 2, dypvann. Kai 2 for tungløft.

Kai 1 og kai 2, dypvann. Kai 2 for tungløft.

Kaikran, kapasitet 60 tonn på 23 meter

Kaikran, kapasitet 60 tonn på 23 meter

20

Hall som er 5000 m², krokhøyde 35 m, traverskraner

21

Verkstedhall 2500 m², med traverskraner

22

Kontorer i 2. etg.

23

Verksted og lagerhall i 1. etg.

5

Fremtidig kombinasjonsbygg

Fellesarealet.
6

Fremtidig undervisningsbygg ved sjøen

Bedrifter på området

Markedsområdene som dekkes av bedriftene som er på de to eiendommene er i hovedsak olje og gass, maritimt og marint næringsliv.

Til de tre områdene tilbys ulike ingeniørtjenester, fabrikasjon, service og vedlikehold. Ulike faglige, kreative tjenester som støttefunksjoner til administrasjon og drift.

Melkvika Næringspark

..

DESIGN OG CMS AV EKH GRAFISK